Belediye Bursları Resmen Kaldırıldı.

0

Anayasa Mahkemesi’nin belediye burslarının iptaline dair gerekçeli kararına göre belediyeler ihtiyaç sahibi öğrencileri artık YÖK’e bildirecek.

Anayasa Mahkemesi’nin yüksek öğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi veremeyecek kamu kurum ve kuruluşları arasında belediyeleri istisna eden yasa hükmünün iptaline ilişkin gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayımlandı.


Cumhuriyet Halk Partisi, 5102 sayılı “Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun”un 2, 5 ve geçici 3 ile 7. maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle dava açmıştı. Yasa hükmünün iptaline ilişkin gerekçeli karar dün yayımlandı.
İhtiyaç sahibi pek çok üniversite öğrencisinin tepkisine ve belediye binaları önünde protesto gösterileri yapmalarına neden olan kararda hukukun üstünlüğü esasını benimseyen bir devlette genel kurala bu tür bir istisna getirebilmesi için, ayrıcalık tanınanların özel durumlarından kaynaklanan zorunluluklar bulunması gerektiği belirtildi. Bu
nedenle de belediyelerin söz konusu sistemin dışında tutulmasının Anayasa’nın hukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturduğu ifade edildi.
Söz konusu kararda, dava konusu düzenleme ile belediyeler dışında kapsama alınan kurum ve kuruluşların başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verme imkânının tamamen ortadan kaldırılmadığı vurgulandı.
Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına göre artık belediyeler de -kararda belirtildiği üzere sayısı her geçen gün daha da artan- öğrencilere doğrudan burs ve kredi veremeyecek, burs ve kredi verilmesini öngördükleri üniversitelileri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bildirecek. Mahkeme, yürürlüğün durdurulması istemini ise reddetti.

Öğrenci bütçesi seçim vaadi…

Öğrenciler oturup kara kara ellerinden alınan haklarını düşünüp duruma isyan ederken CHP’nin itirazı üzerine iptal edilen öğrenci bursları, yerel seçimlerde CHP’nin seçim vaatleri arasına girmesi tepki toplamıştı. Çok kısa bir süre önce CHP’nin Tuzla Belediye Başkan adayı olan Cemil Ekşi, yerel seçimlerde ‘İşte taahhütlerimiz’ başlığı altında bir bildiri yayınlayarak, “Üniversitelerde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs verilecek” demişti.

Konu İle İlgili Yorum Yaz