Danıştay Başkanlığı – Dava Dosyası Sorgulama

5

 • Dava Dosyası Sorgulama sistemi, Danıştay’da görüşülen dosyalara ait bilgilerin internet üzerinden kullanıcılara ulaşmasını sağlayan bir sistemdir. Dosyasının ne durumda olduğunu öğrenmek isteyen kullanıcılar, dosyalarına ait ilgili yıl ve numara bilgilerini girerek dosyaları hakkında bilgi edinebilirler.

 • Sorgulama yapılırken ekranda görülen ‘evrak türü’ 3 ana başlık altında gruplandırılmıştır.
  1. Normal: Bu başlık altında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalar, ilk derece mahkemelerinden (idare ve vergi mahkemeleri) temyizen incelenmek üzere gelen dosyalar ve ilk derece mahkemelerinin ısrar kararlarının temyizen incelenmesi için gönderilen dosyalar yer almaktadır.
  2. Temyiz: Bu başlık altında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay Dava Dairelerinde görülen dosyalara ilişkin İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarına yapılan temyiz başvuruları yer almaktadır.
  3. İtiraz: Bu başlık altında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay Dava Dairelerinde görülen dosyalara ilişkin yürütmenin durdurulması istemi hakkında İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarına yapılan itiraz başvuruları yer almaktadır.

  1. muharrem uzun diyor ki:

   esrarla yakalanma

  2. özqe yk diyor ki:

   boşanma davası açıldı fakat elime herhanqi ßir tebliqat qelmedi Neden??

  3. memduh diyor ki:

   haddınıı bıll

  4. turhan meşe diyor ki:

   esrarla yakalanma

  5. sebahattin diyor ki:

   tasaruf parasını nezman alınacak

  Konu İle İlgili Yorum Yaz