KİK Yasaklılık Teyidi

0

kikKİK Yasaklılık Teyidi, yasaklılık teyidi sorgulama işlemleri.

Madde 31- Yasaklılık teyidi
31.1. 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasında, ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda oldukları belirtilmiştir. Buna göre teyit belgesi alınmaması halinde ihale sürecinin tamamlanması mümkün olmayacaktır.

KİK Yasaklılık Teyidi Sorgulaması için Tıklayınız

 

Konu İle İlgili Yorum Yaz