Katsayı Artışından Doğan 14 Günlük Maaş Farklarına Ait Pirimlerin Ödenmesi

0

5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendi Kapsamında İlk Defa Göreve Başlayan Sigortalıların 01 Temmuz 2009 Tarihinden Geçerli Katsayı Ve Taban Aylık Rakamlarına Göre 1/7/2009-14/7/2009 Tarihleri Arasındaki Maaş Farklarına Ait Bildirimlerin Ek

Mahiyette Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri İle Söz Konusu Maaş Farklarına Ait Ödemenin Yapıldığı Tarihi Takip Eden Günden Başlamak Üzere 15 Gün İçinde İnternet Ortamında Gönderilmesi Ve Tahakkuk Ettirilecek Prim Tutarlarının Aynı Sürede Ödenmesi Gerekmektedir.Buna İlişkin Açıklama Ve Veri Girişleri İle İlgili Yardım Dosyası Oturum Aç Bölümünden Kullanıcı Adı Ve Şifreleri İle Girilerek Ulaşılacak Kesenek Bilgi Sistemi Ana Sayfası Ekranının Yardım Linkindedir.

Konu İle İlgili Yorum Yaz