SAY2000İ Sistemi Kapsamındaki Kurumlara Önemli Duyuru

0

Maaş Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce Say2000i Sistemi Üzerinden Yapılan Kamu İdarelerinin, S.G.K. Kesenek Ve Prim Tahakkukları İle İlgili Aşağıdaki Konuda Gerekli Düzenlemeleri Ve Çalışmaları Yapmaları Önemle Rica Olunur.

Bilindiği Gibi Say2000i Kapsamındaki Kurumların S.G.K. Kesenek Ve Prim Tahakkukları Kurumlar Tarafından, Bu Kesenek Ve Primlerin Tahsilatları Muhasebat G.M. Tarafından Gönderilmektedir. Kurum Tarafından Yapılan Tahakkukun Toplam Tutarı İle, Muhasebat Genel Müdürlüğü Tarafından, O Tahakkuka Ait Bildirge Numarası İle Gönderilen Tahsilat Tutarının Eşit Olması Gerekmektedir.

Tahsilat Tutarı Tahakkuk Tutarından Fazla Olduğu Takdirde Tahsilat Yapılamayacak, Bankadan Dönecektir. Bu Durumda Eksik Yapılan Tahakkuk Kurum Tarafından Sildirilip Doğru Şekilde Tekrar Gönderilmelidir.

Tahsilat Tutarı Tahakkuk Tutarından Eksik Olduğu Takdirde Kurumun Borcu Kapanmayacak, Eksik Tutar Kurum Borcu Olarak Yansıtılacaktır.

Önemle Duyurulur.

Konu İle İlgili Yorum Yaz