KEY’de büyük kayıp

0

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, onüç aydır KEY ödemesi yapılamayan hak sahiplerinin kaybının yüzde 38 olduğunu iddia ederek, halen KEY’ini alamayan bir hak sahibine 534 TL gecikme faizi ödenmesi gerektiğini belirtti.


ÇİVİ şunları söyledi;

KEY ödemeleri 28 Temmuz 2008 tarihinde başlamış olup, listelerde ismi bulunmayan veya eksik miktar bulunan yaklaşık 3.5 milyon kişiye onüç aydır hiçbir ödeme yapılmamış olup, Yasa’da gecikme faizi ödenmesine ilişkin herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır.

Halen yürürlükte bulunan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre kamu alacakları için aylık yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanmaktadır. KEY ödemeleri de Devlet’in vatandaşlarına olan borcudur. Bu nedenle, hak sahiplerine geç ödeme yapılan her ay için yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanmalıdır. Sosyal Hukuk Devleti ilkesi gereğince bunun yapılması gerekir.

28 Temmuz 2008 tarihinden bugüne kadar geçen onüç aylık sürede aylık yüzde 2,5 gecikme zammına göre kümülatif olarak anaparanın yüzde 38’i kadar ek ödeme yapılmalıdır. 1987-1994 yılları arasında aralıksız olarak KEY yardımı yapılan bir hak sahibine 28 Temmuz 2008 tarihinde 1412 TL ödendiği dikkate alındığında, aynı durumda olmakla birlikte herhangi bir ödeme yapılmayan bir kişiye bugün itibariyle 534 TL gecikme zammıyla birlikte toplam 1946 TL ödenmesi gerekiyor.

Bu uygulamanın yapılmaması halinde hak sahiplerine yargıya başvuru hakkı doğacaktır.”

MEMURLAR.NET

Konu İle İlgili Yorum Yaz