e-Borcu Yoktur Uygulaması

0

e-Borcu Yoktur Projesi sosyal sigortalar kurumu bünyesinde tescilli işyeri bulunan ve e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi almış olan işverenlere, vergi kimlik numaraları anahtar olarak kullanılmak suretiyle Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gidilmesine, ssk ünitelerinin arasında yazışma yapılmasına veya faks çekilmesine gerek kalmadan  www.ssk.gov.tr adresinden “borcu yoktur yazılarını” istenilen gün ve saatte internet üzerinden alabilmelerine imkan sağlayan bir uygulamadır.

e-Borcu Yoktur uygulaması kapsamında, SSK bilgi işlem programları tarafından elektronik ortamda üretilecek olan bu belge ile işverenler, Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri uyarınca ihalelere katılabilecekler, ihaleli bir işi üstlenmişler ise hak edişlerini alabilecekler veya ihale konusu olmayan işlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları sözleşme veya protokoller gereği verdikleri hizmetler karşılığı olan ödemelerini ya da aracı (taşeron) olarak faaliyette bulundukları işlerde asıl işverenden olan alacaklarını alabileceklerdir.

e-Borcu Yoktur Uygulaması için Tıklayınız

Konu İle İlgili Yorum Yaz