Archive for the tag 'adli sicil kaydı'

Sabıka Kaydı Alma

Adli Sicil Kaydı e-Devlet Sistemi Üzerinden Ücretsiz Alabilirsiniz. e-Devlet’in sayesinde sabıka kaydı için adliyeye gidip sıra bekleme dönemi sona erdi. 1 TL ile PTT’den alınan e-Devlet şifresi ile 200’den fazla işlem yapmak mümkündü. e-Devlet’ sistemine giriş yapılarak Adalet bakanlığı kısmından sabıka kaydı alma bölümüne girerek gerekli bilgileri doldurarak sabıka kaydınızı alabilirsiniz. e-Devlet kapısından alınacak belgenin […]

Adli Sicil Sabıka Kaydı Sorgulama

Adli Sicil Yönetmeliğinin 4. maddesine göre; Mahallî adlî sicillerde, adlî sicil bilgilerine ait veri girişi ve sorgulama hizmetleri o yer Cumhuriyet başsavcılığı nezdindeki adlî sicil müdürlüğü, şeflik veya memurluğunca yürütülür. Adlî sicil kayıtlarının şahsi başvurularda ilgilisi dışındaki kişilere verilmemesi gerektiği hususunda, Genel Müdürlüğümüzde düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarında üzerinde önemle durulmasına ve tüm uyarılara rağmen […]