Archive for the tag 'adli sicil kaydı sorgulama'

Sabıka Kaydı Sorgulama

SABIKA KAYDI SORGULAMA Bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazıya sabıka kaydı denir. Sabıka kaydı sorgulamasını internet üzerinden yapmanız mümkün değildir. Bölgenizdeki adli mercilerden ve adli sicil müdürlüklerinden bizzat başvuru talebinde bulunmanız gerekmektedir. SABIKA KAYDI NEREDEN ALINIR Sabıka kaydı internet üzerinden ve Adliyelerde bulunan adli sicil bürolarından alınabilir. İnternet üzerinden almak için e-Devlet şifresi yeterlidir. İnternet […]

Adli Sicil Sabıka Kaydı Sorgulama

Adli Sicil Yönetmeliğinin 4. maddesine göre; Mahallî adlî sicillerde, adlî sicil bilgilerine ait veri girişi ve sorgulama hizmetleri o yer Cumhuriyet başsavcılığı nezdindeki adlî sicil müdürlüğü, şeflik veya memurluğunca yürütülür. Adlî sicil kayıtlarının şahsi başvurularda ilgilisi dışındaki kişilere verilmemesi gerektiği hususunda, Genel Müdürlüğümüzde düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarında üzerinde önemle durulmasına ve tüm uyarılara rağmen […]