Archive for the tag 'Anlaşmalı Hastaneler'

Emekli Sandığı ile Anlaşmalı Hastaneler

Emekli Sandığına bağlı emeklilerin, emekli sandığı ile anlaşmalı hastanelerden diğer hastanelere göre daha avantajlı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu amaçla şehrinizde bulunan emekli sandığı ile anlaşmalı, sözleşmeli hastane veya poliklinikler için emekli sandığı kurumunun hastane adına ve ile göre arama yapan web sayfalarından yararlanabilirsiniz. İlgili sağlık kuruluşu ve kurumları arama bağlantısı aşağıdaki gibidir.