Archive for the tag 'askerlik borçlanması ücretleri'

Askerlik Borçlanması Ne Kadar

Askerlik Borçlanması Ne Kadar Askerlik borçlanması yapılırken, kişinin asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında dilediği matrah üzerinden borçlanma yapması mümkündür. Sigortalının kendisinin belirleyeceği günlük kazancın yüzde 32’sinin, borçlanılacak gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanacak. Mevcut asgari ücret (886.50 TL) dikkate alındığında, 18 aylık askerlik borçlanması yapan bir 4/a sigortalısı (SSK’lı), en az 886.50.-TL […]