Archive for the tag 'danıstayın katsayı kararına tepkileri'

Danıştay”ın Katsayı Kararına Tepkiler Çoğalıyor

Danıştay, kendisine saldıranlarla aynı çizgide Danıştay, vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı ile daha önceki kararlarında olduğu gibi Anayasa’nın ve evrensel hukuk kurallarının eşitlik ilkesini bir kez daha yok saymış, ihlal etmiştir.