Archive for the tag 'katsayı artışlarının 14 günlük prim ödenmesi'

Katsayı Artışından Doğan 14 Günlük Maaş Farklarına Ait Pirimlerin Ödenmesi

5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendi Kapsamında İlk Defa Göreve Başlayan Sigortalıların 01 Temmuz 2009 Tarihinden Geçerli Katsayı Ve Taban Aylık Rakamlarına Göre 1/7/2009-14/7/2009 Tarihleri Arasındaki Maaş Farklarına Ait Bildirimlerin Ek