Kurumlar Vergisi Sorgulama

0

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Kurumlar Vergisi Sorgulama” sayfası yoluyla “Kurumlar Vergisi Sorgulaması” yapabilirsiniz. Vergi Kimlik No Sorgulaması için, “Vergi Kimlik No Sorgulama Ekranı”ndaki tüm alanları eksiksiz doldurunuz.

 Bu hizmet, otomasyona geçilen vergi daireleri için verilebilmektedir. Kullanıcı kodu ve şifresi almak için İnternet Başvuru Dilekçesi (Tüzel Kişiler), Internet Başvuru Dilekçesi (Gerçek Kişiler) , Internet Başvuru Dilekçesi (Adi Ortaklıklar) ve Zarf Teslim Yazısı’nı doldurup vergi dairenize başvurmanız gerekiyor. İlgili dilekçe, yazı ve tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Kurumlar Vergisikonusunda bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

  KURUMLAR VERGİSİ HAKKINDA…

  Kurumlar Vergisi (KV), kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. 5520 sayılı KV Kanunu 21/06/2006 tarihli, 22205 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 03/06/2005 tarihli ve 5422 sayılı KV Kanunu yürürlükten kaldırarak yürürlüğe girmiştir. KV oranı %20’dir. Kanunun 1. maddesinde verginin konusu belirtilmiştir:

  MADDE 1:

  1- Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:
  1. Sermaye şirketleri.
  2. Kooperatifler.
  3. İktisadî kamu kuruluşları.
  4. Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.
  5. İş ortaklıkları.
  6. Kurum kooparatifleri.
  7. Çeşitli kurum ve kuruluşlar

  2. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur

  KURUMLAR Vergisi Sorgulama

  Konu İle İlgili Yorum Yaz